Geschiedenis

Geschiedenis van de boerderij:

In 1919 is de familie de Goei vanuit Geldermalsen verhuisd naar het huidige bedrijf in de gemeente Buren. Zij hebben er toen een huis en een stal neergezet. Tijdens een grote brand in 1939 zijn het woonhuis en de naastliggende schuur helemaal afgebrand. Hierna is het geheel opnieuw gebouwd. Vanaf het ontstaan, 1919, is het altijd een gemengd boerenbedrijf geweest met melkveehouderij, akkerbouw en fruitteelt.  Vanaf 2007  heeft de boerderij er een nieuwe tak bij gekregen en hiervoor is op het erf veel verbouwd en aangepast.