Stichting start Snoezelproject


De laatste jaren ontvangt Benaja steeds meer cliënten die moeite hebben met prikkelverwerking en hierdoor vastlopen in hun emotionele en sociale ontwikkeling.  Voor deze mensen en kinderen is snoezelen een geweldige aanvulling om tot rust te komen en hun prikkels een plaatsje te geven.

En zodoende hun emotionele bagage een plaatsje te geven en de broodnodige sociale contacten weer aan kunnen gaan.

De stichting Vrienden van Benaja heeft als doel; “Het ondersteunen van extra projecten mogelijk maken die niet vanuit eigen financiering kunnen worden betaald.”

Daarom heeft de stichting het plan opgevat om een veilige en verantwoorde snoezelruimte te realiseren op de locatie van Benaja Chr. Zorgboerderij.

Maar dit kunnen wij niet alleen, HELPT U MEE???

  • We hebben een doneeractie aangemaakt, wanneer u wilt kunt u via deze link doneren:  klik hier om naar doneeractie.nl te gaan   
  • Ook is er de mogelijkheid tot een directe donatie via iban:
    NL03 RABO 0326 6834 88 t.n.v. Stichting vrienden van Benaja onder vermelding van “gift snoezelproject” 
Deel nu op de sociale media van jouw keuze.