Benaja Team

Benaja Team

Benaja Team

Het team van Benaja bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings)achtergrond. Zo hebben we natuurlijk de zorgboer, Jeugd en gezinsprofessional(SKJ geregistreerd)/onderwijzeres, persoonlijk begeleid(st)ers, onderwijsassistente en een verpleegkundige(BIG geregistreerd).
Als team werken met een gestructureerde planning binnen een kader met duidelijke grenzen. Door de ruime begeleiding is er veel aandacht voor de individuele deelnemer. Bovendien onderhouden we indien nodig contact met andere betrokken zorgverleners.

Stage Mogelijkheden

Benaja is een kleinschalige zorgboerderij waardoor er per stageperiode ca. 2 plaatsen beschikbaar zijn. Binnen ons team zijn er verschillende stagebegeleiders die jou kunnen begeleiden bij het goed afronden van je stageperiode. 

Voor zorg en welzijn stages zijn wij erkend door het SBB voor de volgende opleidingen.
MBO niveau:
(Persoonlijk) begeleider specifieke doelgroepen
(Persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg
Helpende Zorg en Welzijn

HBO niveau:
HBO stages zijn zeker mogelijk in overleg.

Maatschappelijke stage:
Deze stage kunnen wij bieden vanaf minimaal 24 uur.
Minder dan 24 uur is voor ons als zorgboerderij niet haalbaar. Dit doen wij om onze doelgroepen te beschermen, zodat er niet teveel nieuwe gezichten worden geïntroduceerd. Voor onze deelnemers is het belangrijk om vertrouwde mensen en gezichten om zich heen te hebben.