Volwassenen

Volwassenen

De groep volwassenen die op doordeweekse dagen onze zorgboerderij bezoekt is voor mensen met psychische of psychiatrische klachten of een Burn-out. Het terrein van de zorgboerderij is zo ingericht dat het erf, de moestuin en de gebouwen ook met de rolstoel goed toegankelijk zijn.

Dagbesteding:
De dagbesteding voor volwassenen staat in het teken van: het bieden van structuur in een vertrouwde en veilige omgeving. Hierin staan dagritme, ontwikkelen op persoonlijk vlak en gezelligheid centraal staan.
Tijdens de dagbesteding hebben we regelmatig een gezamenlijk groepsmoment waarbij sociale contacten worden gestimuleerd, tevens wordt er een “luisterend oor” geboden. Bij o.a. de start van de dag, de lunch, koffie en thee drinken en aan het einde van de dag een gezamenlijk spel.

De activiteiten die we gedurende de dag ondernemen zijn:

  • meehelpen bij het onderhouden van de moestuin,
    zaaien en oogsten in de tunnelkas, dit noemen we onze “groene werkplaats”
  • verzorgen van de dieren,
  • bewerken van hout,
  • lunch klaarmaken,
  • creatieve activiteiten,
  • enz.

We gaan altijd uit van de mogelijkheden van de deelnemers, we kijken niet naar de onmogelijkheden. Waar mogelijk sluiten we aan of creëren we activiteiten die passen bij persoonlijke hobby’s/interesses van de deelnemers.
Het contact tussen mens en dier werkt voor veel mensen positief en bevordert hun psychische welzijn. De deelnemers kunnen hierdoor een ontspannen gevoel krijgen en dit uit zich in een positieve daginvulling.


Persoonlijk plan:
Het allerbelangrijkste is dat het volwassene zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt op de boerderij. Daarnaast werken we aan de gestelde doelen die worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Dit zorgplan wordt opgesteld met betrokkenen zoals: een Sociaal Team, zorgverleners, partners, vertegenwoordigers, enz. Deze doelen worden structureel geëvalueerd met de betrokkenen.