De Zorgboerderij

De Zorgboerderij

De zorgboerderij

De zorgvrager krijgt op onze kleinschalige dagbesteding zeer veel persoonlijke aandacht.
Het Benaja team staat voor “We gaan niet uit van wat de deelnemer niet kan, maar van de persoonlijke mogelijkheden van een ieder”. Benaja is een zorgboerderij die aansluit bij de mogelijkheden en de interesses van de deelnemers. Een plaats waar we werken aan mogelijkheden om een ieder persoonlijk te laten groeien. Samen willen we werken aan handvaten om het zelfvertrouwen, respect, zelfbeeld, kortom de zelfwaardering een positieve boost te geven. We zien dat de zorgverlening op de boerderij mensen kan helpen om te herstellen, te groeien en ook meer waarde en inhoud in het leven te geven/ervaren.

Kwaliteitswaarborg:
De zorg bij Benaja wordt met passie gegeven door een gekwalificeerd zorgteam. Benaja draagt het keurmerk kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg. Daarnaast is Benaja lid van de coöperatie Boer en Zorg.

Financieringsmogelijkheden:
Veelal wordt de zorg betaald vanuit de gemeente:
• WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning; voor volwassenen en senioren.
• Jeugdwet; voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Ook is de financiering mogelijk vanuit:
• WLZ; Wet Langdurige Zorg; voor kinderen/jeugdigen, (jong)volwassenen en senioren
  Daarnaast heeft Benaja nog onderaannemer schappen bij enkele zorginstellingen.
  Verder is particuliere financiering ook mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.