Agrarisch bedrijf

Agrarisch bedrijf

De weilanden naast en achter de zorgboerderij worden gebruikt als grasland. Hierop grazen van de lente tot aan de winter m.n. de koeien, paard/pony’s en onze geiten. Verder wordt hier ook de voorraad voer, kuilgras, voor de winterperiode geoogst. Enkele van de zorgboerderij af gelegen percelen worden gebruikt voor akkerbouw. De gewassen die hierop geteeld worden zijn granen, suikerbieten of mais. Behalve het stro van de granen worden de producten niet gebruikt voor de zorgboerderij. De teelt en de oogst van deze gewassen word verzorgd door een agrarisch loonbedrijf.