Geschiedenis van Benaja

Geschiedenis van Benaja

Geschiedenis van de boerderij

In 1919 is de familie de Goei(grootouders van Jan) vanuit Geldermalsen verhuisd naar de boerderij in de gemeente Buren. Zij hebben er toen een huis en een stal neergezet. Tijdens een grote brand in 1939 zijn het woonhuis en de naastliggende schuur helemaal afgebrand. Hierna is het geheel opnieuw gebouwd. Vanaf het ontstaan, 1919, is het altijd een gemengd boerenbedrijf geweest met melkveehouderij, akkerbouw en fruitteelt.

Na het jaar 2000 is Jan gestopt met de melkveehouderij en de fruitteelttak. Jan melkte toen op een vrij ouderwetse en arbeidsintensieve manier. De koeien stonden vast in de grupstal en Jan ging met de melkstellen van koe naar koe. In het zomerseizoen haalde Jan ’s ochtend vroeg de koeien op uit het weiland daarna ging hij ze vastzetten in de stal en kon hij beginnen met melken. Na het melken gingen de koeien dan weer naar buiten. In de avond volgde het hele proces opnieuw. Tussendoor had hij tijd om in de fruitboomgaarden te werken en te zorgen voor voldoende wintervoorraad kuilgras, hooi en stro voor de koeien en de paarden.

In het jaar 2000 is de melkveehouderij en fruitteelttak afgestoten. De akkerbouw, de koeien en de paarden zijn afgeschaald maar wel gebleven. Vanaf 2007 heeft de boerderij er een nieuwe bedrijfstak bij gekregen, de zorgboerderij. Benaja Chr. Zorgboerderij is gevormd, hiervoor is op het erf veel verbouwd en aangepast.