Volwassenen

De groep volwassenen is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische klachten, Burn-out of mensen die een re-integratie traject volgen. Zij komen om structuur te krijgen voor hun dagritme en om lekker bezig te zijn op de zorgboerderij. De deelnemers helpen actief in de moestuin, bij het verzorgen van de dieren of zijn bezig met het bewerken van hout. Doordat de volwassenen zorg geven aan de dieren en de gewassen, leren de deelnemers om ook zelf zorg te geven in plaats van alleen zorg te ontvangen. De interactie tussen mens en dier werkt voor veel mensen positief en bevordert hun psychische welzijn. De deelnemers kunnen hierdoor een voldaan gevoel krijgen en dit draagt bij aan een positieve daginvulling. Doordat de deelnemers op de zorgboerderij komen krijgen ze meerder sociale contacten. Ook worden de vaardigheden van de mensen getraind, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemers.

Begeleiding:
Dit alles binnen een kader met duidelijke grenzen en een team van vertrouwde en gecertificeerde begeleiding. Door de ruime begeleiding is er veel aandacht voor de individuele deelnemer. Bovendien onderhouden we indien nodig contact met andere betrokken zorgverleners.
Daarnaast werken we aan een persoonlijk plan met persoonlijke doelen die gericht zijn op het, indien mogelijk, terugkeren in de maatschappij.

Openingstijden:
Benaja is geopend voor volwassenen en ouderen op:

  • Maandag van 09.15-16.00
  • Woensdag van 09.15-16.00
  • Vrijdag van 09.15-16.00
  • M.u.v. feestdagen